Laktator elektryczny vs laktator ręczny

Dla dziecka najlepsze jest korzystanie z pokarmu matki. To właśnie matczyne mleko zawiera największą ilość substancji odżywczych i nawet najlepszej jakości mleko modyfikowane nie zastąpi mleka matki. Czasem zdarzają się sytuacje, w których z różnych względów u kobiet następuje zanik produkcji mleka po porodzie. Jednak jeżeli pokarm występuje, a dziecko nie chce ciągnąć z piersi, wówczas nie ma innego wyjścia i dla dobra własnej pociechy, trzeba pokarm odciągać. Mogą w tym pomóc urządzenia zwane laktatorami.

Laktatory ręczne

Zarówno w przypadku laktatora elektrycznego jak i ręcznego podstawowa zasada działania urządzenia jest taka sama. Podciśnienie ściąga pokarm do specjalnego pojemniczka. Laktatory ręczne mogą posiadać różną budowę – ze względu na nią wyróżnić można laktatory gruszkowe oraz laktatory tłokowe. Alternatywą dla laktatorów ręcznych są urządzenia elektryczne.

Laktatory elektryczne

W przeciwieństwie do laktatorów ręcznych, elektryczne ściągacze pokarmów działają dzięki zasilaniu zewnętrznemu. W przypadku najprostszych i najlżejszych urządzeń są to bateria, bardziej skomplikowane laktatory posiadają bezpośrednie podłączenie do gniazdka elektrycznego. Laktatory umożliwiają ściąganie pokarmu z jednej lub z dwóch piersi jednocześnie. Tempo ściągania pokarmu jest porównywalne z tym, w jakim robi to dziecko. Co ważne, używanie laktatorów jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia matki.